TALENTEN­ANALYSE

Inzicht in talent en voorkeursgedrag

FOCUS OP MOGELIJKHEDEN

Krijg inzicht in de belangrijke competenties: ondernemerschap, leiderschap, commerciële vaardigheden, financieel inzicht, plannen en organiseren.

“De talentenanalyse heeft mij veel meer zelfinzicht gegeven.”

Talenten

Onze talentenanalyse meet iemands talenten om de intrinsieke motivatie, de aanleg voor competenties en het voorkeursgedrag objectief in kaart te brengen. Met een scherpe focus op de talenten.

Deze analyse geeft zelfs een indicatie van de ontwikkelbaarheid van competenties als leiderschap, plannen en organiseren. Dit werkt zeer verhelderend en zorgt ervoor dat de ondernemer vooral de taken gaat doen die bij hem passen en de zogenaamde energielekken uitbesteedt.

De analyse geeft direct inzicht in de sterke en minder sterke kanten. Het coachtraject verloopt hierdoor effectief en doeltreffend met de focus op positieve ontwikkelmogelijkheden. De uitgebreide rapportage is treffend en vaak zeer herkenbaar.

Hoe werkt het?

De talentenanalyse is een online vragenlijst, die u in ongeveer 30 minuten invult. Aansluitend vindt een adviesgesprek plaats.

Meer weten over onze diensten of een offerte aanvragen?
Mail naar info@marbels.nl of bel: 06-4572 1583